PSOP ry onnittelee 60-vuotiasta Psykologiliittoa!

Psykologianopettajat PSOP ry onnittelee 60-vuotiasta Psykologiliittoa ja toivottaa menestyksekkäitä vuosia eteenpäinkin.

Psykologianopettajat kiittää mahtavasta yhteistyöstä, joka on alkanut jo edellisen puheenjohtaja Tuomo Tikkasen aikana ja jatkuu edelleen uuden puheenjohtaja Annarilla Ahtolan kanssa. Tuomo Tikkasen ehdotuksesta aloitettiin 20 vuotta sitten vuoropuhelu ylioppilastutkintolautakunnan ja psykologianopettajien välillä, mikä oli aikanaan aivan vallankumoksellista.

Psykologiliitto on ollut mukana ja avustamassa, kun perustettiin EFPTA, psykologianopettajien eurooppalainen kattojärjestö. Muun muassa säännöt tulivat Tuomo Tikkaselta ja Psykologiliitolta. Toivomme vähintään yhtä hyvää yhteistyötä jatkossakin, ja olemme psykologianopettajissa erittäin kiitollisia näistä hyvistä väleistämme!

Pia Räsänen
PSOP ry:n puheenjohtaja

juhlavuodenlogo_vaaka_nettiin

 

Vuoden 2016 psykologian opettaja

250px-jyrki

PSOP ry on valinnut vuoden 2016 psykologian opettajaksi Äänekosken lukion psykologianopettajan Jyrki Rossin.

Jyrki Rossi on tunnettu aktiivisesta oman opetusmateriaalin jakamisesta omilla kotisivuilllaan jo vuodesta 1999. Näitä materiaaleja ovat vuosien ajan käyttäneet niin opiskelijat kuin opettajatkin.

Eräs opettaja kommentoikin Jyrkin sivuja ”Aikanaan abina kirjoitin (osittain) näiden sivujen ansiosta psykologian hyvin”. Jyrki Rossi on jakanut materiaalia psykologian lisäksi myös filosofiasta ja uskonnosta.

Rossi on myös pidetty opettaja, joka omien sanojensa mukaanvälittää nuorista opiskelijoistaan ja haluaa auttaa heitä pärjäämään koulun lisäksi myös muutenkin elämässään. Vaikea sairaus on pakottanut Jyrkin osa-aikaeläkkeellä, mutta hän on tyytyväinen, että voi edelleen opettajaa ja auttaa opiskelijoita, sillä työtään hän rakastaa.

Julkaisemme seuraavassa lehdessä laajemman haastattelun Jyrki Rossista.

Lue loppuun

Lausunto OKM:n lukion tuntijakokokeilusta

Psykologianopettaja PSOP ry ja Suomen Psykologiliitto ehdottavat, että jokaisesta reaaliaineesta tulisi opiskella yksi pakollinen kurssi myös opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilussa. Lue kannanotto kokonaisuudessaan alta:

 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 29.2.2016

ASIA: Opetus- ja kulttuuriministeriö lukion tuntijakokokeilu

Suomen Psykologiliitto ja Psykologianopettajat PSOP ry ovat tutustuneet ehdotukseen ja toteavat siitä seuraavaa:

Ennen kuin Suomen lukioissa on ehditty ottaa käyttöön 2016 opetussuunnitelman mukaista tuntijakoa, opetus- ja kulttuuriministeriö ajaa kiireellä läpi uutta kokeilua, jossa reaaliaineiden asemaa heikennettäisiin. Lukiossa ei enää tarvitsisi opiskella ollenkaan valtaosaa reaaliaineista.

Kokeilu on erityisen huolestuttava psykologian ja filosofian kohdalla. Näitä oppiaineita ei ole opiskeltu peruskoulussa, joten opiskelija tekee valintansa mielikuvien perusteella. Lukion kurssivalinnat tehdään usein jo 9. luokan aikana.

Opiskelun ja työelämän sukupuolittuneisuus kasvaisi entisestään, kun opintopolut jakautuisivat yhä vahvemmin ja varhemmin poikien ja tyttöjen valintoihin. Psykologian hyödyllisyys oppiaineen on kiistaton, mutta ennakkotietojen varassa valintojaan tekevä opiskelija ei aina tiedä sitä.

Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan koulutyön kokemista merkityksellisenä, kykyä toimia toisten kanssa sekä huolehtia kestävästi omasta ja muiden hyvinvoinnista. Lisäksi painotetaan opiskelijan minuuden vahvistamista ja oppimisen taitoja. Psykologian ensimmäinen kurssi on lukion tärkein oppimista ja opiskelutaitoa käsittelevä kurssi. Nuoren psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen lisäksi psykologian opiskelu antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää tieteellisen ajattelun luonnetta.

Kokeilun rajaaminen pelkästään reaaliaineisiin ja erityisesti humanistisiin reaaliaineisiin on hätiköity arvovalinta. Erikoista on myös se, että kun lukiossa laaja-alaisuutta vähennetään, samaan aikaa yliopistoissa kandiopintojen yleis- ja pakollisten opintojen määrä lisääntyy.

Myös lukioiden välinen eriarvoisuus lisääntyy, kun pienissä lukioissa ei ole mahdollisuuksia järjestää harvinaisten aineiden kursseja. Osa reaaliaineista voi kuihtua pois. Oppiaineet ja opettajat ajetaan yhteistyön sijasta epäterveeseen kilpailuun oppilaiden suosiosta. Kokeilun myötä opettajien työn suunnittelu ja ennakointi myös koulun hallinnossa vaikeutuisi.

Kokeilu tiivistetysti

  • heikentää kansakunnan yleissivistystä,
  • on lukiolain (629/1998) hengen vastainen,
  • ei ole linjassa uuden opetussuunnitelman (2016) kanssa,
  • on epäjohdonmukainen ja
  • osoittaa hätiköityä arvovalintaa.

Psykologianopettaja PSOP ry ja Suomen Psykologiliitto ehdottavat, että jokaisesta reaaliaineesta tulisi opiskella yksi pakollinen kurssi myös opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilussa.

Pia Räsänen, puheenjohtaja, Psykologianopettajat PSOP ry

Jukka Oksanen, puheenjohtaja, Suomen Psykologiliiton psykologian opettajien työryhmä

Ohjeita Abitti-järjestelmän käyttöön

 

Näiltä ansiokkaasti kootuilta ohjesivuilta löydät neuvoja:  Abitti-kokeen siirtäminen ja tuominen, aineistojen tuominen liitetiedostona, liitetiedoston liittäminen tehtävän yhteyteen, kuvan tuominen editorilla jne.

Kouvolan iltalukion biologian ja maantieteen lehtori Jari Kolehmaisen blogista otetut ohjeet

http://biologi-jari.blogspot.fi/2016/01/abitti-ohjeet.html?m=https://drive.google.com/file/d/0B4WltrWHKV19NGpET1lTMTl6ZjA/view

Sari Aaltosen ohjeet http://tinyurl.com/sarinabitti ja
https://peda.net/pori/lukiokoulutus/leon100-hanke/a1/opiskelijalle

Abitti-tutoriaalivideot Timo Ilomäki Voionmaan lukio
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNal9_k_l-AM6DB73u7Z5QPrpBz-jkhMz

Janne Cederbergin tuottama tehtäväeditori löytyy täältä
http://editori.opetus.tv/

Crome-lisäosa abittiin, tämän lataamalla tehtäväeditori toimii suoraan Abitti-järjestelmässä. On kuitenkin huomioitava, että tämä on ulkopuolinen lisäosa, ei Digabin-tuottama palvelu.
https://chrome.google.com/webstore/detail/tweak-a-bitti/eiieippmbdofchdjnobcghafkcdnekai

Pasi Rantalan kokoamia “niksejä eri ongelmatilanteisiin”
https://docs.google.com/document/d/1lNZTqloXTuNexxJPPYkocLoFt0tjY_CFoeGMDEHvIio/edit

Psykologian opettajille tarjolla ÄÄNI-koulutusta!

Aika: lauantaina 11.4.2015 klo 9.30–16.00

Paikka: Sibelius-lukio, Liisankatu 13, 00180 Helsinki, A-rappu, 3. krs., luokka 34

Kouluttaja: Eija Ahvo, näyttelijä, laulaja, ohjaaja, mentor

Silmät on sielun peili, mutta ääni itse sielu

Ääntä voi tutkia, äänen kanssa voi leikkiä, äänellä voi avata tunnelukkoja ja virittää tunteita. Voimalaulu voi olla portti äänen maailmaan.

Itse tuotetun äänen merkitys ja kuullun ymmärtäminen ovat rinnalla kulkemisen perusasioita. Äänen ymmärtäminen kartaksi lähemmäksi mieltä voi avata kuuntelijalle uusia työtapoja.

Kumppanille, terapeutille tai opettajalle on tärkeätä ymmärtää ääneen ladattu sanoma.

Mukaan koulutukseen mahtuu 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Kurssimaksu 50 euroa jäseniltä, 100 euroa ei-jäseniltä (sis. lounaan ja koulutuksen).

Sitovat ilmoittaumiset: minka.kallio(at)gmail.com pe 27.3. mennessä.

Saat paluupostissa varmistuksen, jonka jälkeen maksa maksu tilillemme: FI2740550010133367, viestikenttään oma nimesi ja 11.4.

Tervetuloa mielenkiintoiseen koulutukseen – niin edelliseen
kurssiin osallistuneet kuin ensikertalaisetkin!