Syksyn 2018 yo-pisteytysohjeet

Syksyn 2018 yo-pisteytysohjeet on julkaistu. Ohjeet löytyvät PSOP:n sivuilta kohdasta Ajankohtaista => yo-pisteytysohjeet.

Pisteytysohjesivuston käyttö vaatii PSOP:n jäsenalueen salasanan. Mikäli olet maksanut vuoden 2018 jäsenmaksun, mutta salasana on unohtunut tai et ole sitä saanut, olethan yhteydessä jäsensihteeriin sähköpostitse.

PSOP ry:n pisteytystyöryhmään kuuluvat S2018: Raija Anttila (työryhmän vastaava), Tarja Ala-Heikkilä, Essi Avela, Mirjami Berg, Helena Haranen, Teija Havana, Kirsti Hokkanen, Kristiina Holm, Clara Nordman, Laura Kemppainen, Tina Kinnunen, Johanna Korkatti, Elsa Kuittinen, Markus Masalin, Raimo Niemelä, Eija Nieminen, Minna Nummenmaa, Susanna Nyblin, Johanna Salonen, Minna Streng, Pia Räsänen, Atte Tahvanainen, Laura Takala, Katriina Vartiainen, Marja Vatjus-Suni, Pia Vikberg, Mikko Virolainen, Vesa Åhs

Ilmoittautuminen PSOP:n syyspäiville 2.-3.11.2018 Turkuun

189241_10151176975787570_1662343139_n

Hyvinvointia Suomen Turusta!

2. – 3.11.2018

Puolalanmäen lukio, Puutarhakatu 5, Turku

Hinta: jäsenet 95e, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, perhevapaalaiset 65e, ei-jäsenet 150e (hinta sisältää kahvit, iltapalan + lounaan)

Maksu- ja peruutustiedot: ilmoittautuminen on päättynyt 1.10. Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksu on maksettava viimeistään 15.10.2018 mennessä. Peruutukset tehtävä viimeistään 2 vko ennen tilaisuutta jäsensihteerille, jolloin rahat palautetaan.

Ohjelma

Perjantai 2.11.

17:00-17:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

17:30-17:45 Syyspäivien avaus, pj. Pia Räsänen ja prof. Marja Laasonen

Professori Marja Laasonen on siirtymässä YTL:n psykologian jaoksen vetovastuuseen. Marja Laasonen työskentelee Turun yliopistolla Logopedian laitoksella erikoisalana kehitys- ja kasvatus- sekä lasten ja nuorten psykologia sekä Helsingin yliopistolla yliopistonlehtorina ja HYKS:n foniatrian yksikössä erikoispsykologina ja dosenttina erikoisalana neuropsykologia.

17:45-18:45 Nuorten mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi, dosentti Linnea Karlsson, lastenpsykiatrian klinikka, TYKS

19:00-20:15 Mitä lukiolaisen tulisi tietää tunteista ja tunteiden tutkimuksesta, prof. Lauri Nummenmaa, Turun yliopisto, PET-keskus

20:30-22:00 Iltapala ja vuoden psykologian opettajan julkistus

Lauantai 3.11.

9:45-10:45 Kriisityö 2020-luvulla, Roope Kankaanranta, toiminnanjohtaja, Turun kriisikeskus

11:00-12:00 Mitä kaikkien tulisi tietää nuorten nukkumisesta, Nils Sandman, FT, Turun yliopisto (postdoctoral researcher)

12:00-13:15 Lounas

13:15-14:15 Turun yliopiston Nuorten vertaissuhteet ja interventiot – tutkimusryhmä:

  • Opintokamu: hyvinvointia toiselle asteelle (Tiina Turunen, PsM erikoistutkija, TY)
  • Itsemyötätunto nuoruusiässä (Sonja Kumlander, PsM, OTM tohtorikoulutettava, TY)
  • Mindfulness-interventio ja sen tulokset toisen asteen opiskelijoilla (Oskari Lahtinen, PsM tohtorikoulutettava, TY)

14:30-15:15 Työpajat:

  • Opintokamu pelisessio, Virpi Pöyhönen, erikoistutkija, TY, (maks. 25 osallistujaa) Osallistujat tarvitsevat pelisessiota varten oman mobiililaitteen internet- yhteydellä
  • Vamoksen valmennus nuorille hyvinvoinnin tueksi, RennoX-ryhmän toiminta, Nina Väyrynen ja Mia Oksa, Vamos
  • Hyvinvointia stressinhallinnalla, Minka Kallio, psykologianopettaja ja koulukoira Woitto, Sibelius lukio
  • Mitä mittaukset paljastavat psykofysiologisista reaktioista, unen laadusta, hyvinvoinnista ja autonomisen hermoston kuormitustilasta? Esimerkkejä sykevälivaihtelumittausten tuloksista, Harri Peltomaa, Opintoverkko

15:20-16:00 Kahvi ja PSOP ry:n vuosikokous

Majoitus

Kohtuuhintaiset majapaikat lähellä Puolalanmäen lukiota mm.

Ketjuhotellit keskustassa mm.

PSOP ry:n lausunto lukiolain luonnoksesta

Psykologianopettajat PSOP ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, OKM/41/010/2017

Yleisiä näkökulmia

Lukion perustehtävänä on yleissivistyksen lisääminen sekä jatko-opintokelpoisuuden hankkiminen. Psykologianopettajat PSOP ry pitää tärkeänä, että lukiossa edelleen opiskellaan oppiaineita, jotka perustuvat tieteenaloihin. Oppiaineita opiskelemalla lukiolaisen tietopohja eri tieteistä ja tiedonaloista ja käsitys omista kiinnostuksen kohteista vahvistuu, millä on suuri merkitys jatko-opintoihin suuntautumisen kannalta. Näistä syistä olemme tyytyväisiä, että lukiolaissa ei esitetä muutoksia nykyisiin oppiaineisiin ja niiden välisiin suhteisiin.

Psykologisesti ehdotuksessa paljon hyvää kuten että opiskelijan oppimisen edellytykset paranevat muun muassa opintojen henkilökohtaistamisen, korkeakouluyhteistyön, opintopisteiden ja opetuksen mahdollisen uudelleenjärjestämisen kautta. Opiskelijan jaksamisesta ja hyvinvoinnista pidetään aiempaa parempaa huolta muun muassa tehostetulla opintojen ohjauksella sekä opiskeluun liittyvää stressiä vähennetään muun muassa ylioppilaskokeissa hyväksyttyjen suoritusten uusimisen helpottumisella. Tämä kaikki pätee myös aikuisopiskelijoihin kunhan aikuisille tarkoitettu lukiokoulutuksen oma tuntijako, opetussuunnitelman perusteet ja aineopiskelu säilyvät.

Psykologianopettajat PSOP ry haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota erityiseen tukeen ja erityisopetukseen sekä opinto-ohjaukseen. On hyvä, että oppimisen tuki tuodaan lainsäädännöllä tasapuolisesti kaikille lukiolaisille. Tuen tarjoamisessa on ollut paljon vaihtelua, eivätkä opiskelijat ole olleet tasa-arvoisessa asemassa. On tärkeää, että opiskelija saa tarpeidensa mukaista tukea silloin, kun oppimisvaikeudet vaikeuttavat lukio-opinnoista suoriutumista. Liittona olemme erittäin myötämielisiä erityisopetukselle ja erityiselle tuelle lukiossa, mutta emme halua missään tapauksessa siitä lukioiden aineenopettajille yhtä byrokraattista kuin perusopetuksessa, jossa opettajat laativat paljon lausuntoja ja kolmiportainen tuki vie paljon ajallisia resursseja.

Sekä opinto-ohjaus ja erityisopetus tarvitsevat lisäresurssia tehtävien laajentuessa. On kannatettavaa, että opiskelijan oikeutta saada opintojen ohjausta ehdotetaan vahvistettavaksi säätämällä ohjauksen säännöllisyydestä sekä opiskelijan oikeudesta saada ohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa laatimiseen ja päivittämiseen. Jotta lukiot voivat taata opiskelijan oikeuden saada henkilökohtaista ohjausta säännöllisesti, edellyttää se lisäresursseja opinto-ohjaukseen. Henkilökohtaisen opinto-ohjauksen riittävyyden turvaamiseksi tulisi laissa säätää maksimiopiskelijamäärä opinto-ohjaajaa kohti seuraavasti: vähintään yksi päätoiminen opinto-ohjaaja 200–250 opiskelijaa kohden.

Psykologianopettajat PSOP ry korostaa, että mahdollinen tuleva opetussuunnitelmatyö ja siihen osallistuminen pitää tehdä mahdollisimman avoimeksi. Kurssisisältöjä on hyvä karsia, ja uudistukseen pitää varata ehdottomasti riittävästi aikaa. Opetushallitus ja Ylioppilastutkintolautakunta tulee velvoittaa tekemään yhteistyötä opetussuunnitelmien laatimisessa.

Psykologianopettajat PSOP ry:n mielestä yhteistyökursseilla ja oppiainerajat ylittävillä kursseilla pitää olla sama opetusvelvollisuus opettajille. Jonkun tahon pitää todellakin ottaa tämä asiakseen. Näemme oppiaineiden yhteistyön haasteet erityisesti käytännön haasteina. Teemaopintojen ja ilmiökokonaisuuksien toteutus vaatii ylimääräistä suunnittelua eikä ole reilua, että reaaliaineiden korkean opetusvelvollisuuden opettaja tekee osan siitä palkatta.

Lukion uudistusten aikataulu on tarpeettoman tiukka. Lukion tuntijakokokeilu aloitettiin syksyllä 2017, joten tuloksia saadaan vuosina 2016 ja 2017 lukion aloittaneiden nuorten osalta vuoteen 2020 mennessä. Lukiokoulutusta pitäisi uudistaa jo tehtyjen kokeilujen huolellisen arvioinnin pohjalta, koska muutokset vaikuttavat vuosikymmeniä eteenpäin. Uuden uudistuksen aloittaminen vielä ei ole perusteltua, kun edellisen vaikutusten arviointi on kesken.

7.3.2018

Psykologianopettajat PSOP ry:n puolesta

Pia Räsänen

Puheenjohtaja

 

Lausunnon keskeinen sisältö

Psykologianopettajat PSOP ry pitää tärkeänä, että lukiossa edelleen opiskellaan oppiaineita, jotka perustuvat tieteenaloihin. Oppiaineita opiskelemalla lukiolaisen tietopohja eri tieteistä ja tiedonaloista ja käsitys omista kiinnostuksen kohteista vahvistuu, millä on suuri merkitys jatko-opintoihin suuntautumisen kannalta. Näistä syistä olemme tyytyväisiä, että lukiolaissa ei esitetä muutoksia nykyisiin oppiaineisiin ja niiden välisiin suhteisiin.

Psykologisesti ehdotuksessa paljon hyvää kuten että opiskelijan oppimisen edellytykset paranevat muun muassa opintojen henkilökohtaistamisen, korkeakouluyhteistyön, opintopisteiden ja opetuksen mahdollisen uudelleenjärjestämisen kautta. Opiskelijan jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen, tehostettu opintojen ohjaus sekä ylioppilaskokeissa hyväksyttyjen suoritusten uusimisen helpottuminen ovat myönteisiä uudistuksia. Tämä kaikki pätee myös aikuisopiskelijoihin.

Psykologianopettajat PSOP ry haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota erityiseen tukeen ja erityisopetukseen sekä opinto-ohjaukseen. Liittona olemme erittäin myötämielisiä erityisopetukselle ja erityiselle tuelle lukiossa, mutta emme halua missään tapauksessa siitä lukion aineenopettajille yhtä byrokraattista kuin perusopetuksessa.

Sekä opinto-ohjaus ja erityisopetus tarvitsevat lisäresurssia tehtävien laajentuessa. Henkilökohtaisen opinto-ohjauksen riittävyyden turvaamiseksi tulisi laissa säätää maksimiopiskelijamäärä opinto-ohjaajaa kohti seuraavasti: vähintään yksi päätoiminen opinto-ohjaaja 200–250 opiskelijaa kohden.

Psykologianopettajat PSOP ry korostaa, että mahdollinen tuleva opetussuunnitelmatyö ja siihen osallistuminen pitää tehdä mahdollisimman avoimeksi. Opetushallitus ja Ylioppilastutkintolautakunta tulee velvoittaa tekemään yhteistyötä opetussuunnitelmien laatimisessa.

Psykologianopettajat PSOP ry:n mielestä yhteistyökursseilla ja oppiainerajat ylittävillä kursseilla pitää olla sama opetusvelvollisuus opettajille.

Lukion uudistusten aikataulu on tarpeettoman tiukka. Lukiokoulutusta pitäisi uudistaa jo tehtyjen kokeilujen huolellisen arvioinnin pohjalta, koska muutokset vaikuttavat vuosikymmeniä eteenpäin. Uuden uudistuksen aloittaminen vielä ei ole perusteltua, kun edellisen vaikutusten arviointi on kesken.

Jäsenalueen salasana vaihtunut

Jäsenalueen salasana on vaihtunut. Uusi salasana on lähetetty niille, joiden vuoden 2018 jäsenmaksujen tiedot ovat näkyneet maanantaina 8.1. yhdistyksen tilillä.

Jäsenmaksuja voi ja kannattaa kuitenkin vielä maksaa. Lähetämme vielä muutaman kerran tammikuussa yhteistä viestiä salasanasta uusille maksaneille, kun maksutiedot näkyvät yhdistyksen tilillä.

Tämän jälkeen uutta salasanaa voi maksamisen jälkeen tiedustella jäsensihteeriltä. Jos salasanan kanssa on kiire, niin kannattaa laittaa viestin liitteeksi kopio maksusta, jolloin salasanan saa heti, vaikkei maksutiedot välttämättä vielä olisi siirtyneet jäsenrekisteriin.

Kannanotto opetusvelvollisuuksista

PSOP ry on lähettänyt 21.12.2017 OAJ:lle kannanoton koskien aineenopettajien opetusvelvollisuuksia. Kannanotto on luettavissa täältä.

Lisäkommentti kannanottoon opetusvelvollisuuksista (21.12.2017)

OAJ:n neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen soitti välittömästi kannanottomme lähettämisen jälkeen.

Hänen mukaansa ei pidä paikkaansa, että työnantajapuoli suhtautuisi myönteisesti opetusvelvollisuuksien muutokseen. Pankkonen korosti sitä, että muutos ei ole OAJ:sta kiinni. OAJ ei suostu heikennykseen.

Neuvottelut ovat kesken. Niitä jatketaan joulun pyhien jälkeen, ja Pankkonen toivoo, että jo pian olisi kerrottavaa vuosityöaikakokeiluista.

Lupasin julkaista hänen kommenttinsa.

Pia Räsänen
Puheenjohtaja
Psykologianopettajat PSOP ry

Talvipäivät Tampereella 10.2.2018 ilmoittautuminen

Paikka: Tampereen klassillisen lukion Audiotorium (vanha päärakennus), Tuomiokirkonkatu 5

Hinta: Jäsenet 60e, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 40e, ei-jäsenet 80e (hinta sisältää lounaan ja kahvit). Myös sähköinen laskutus mahdollinen.

Ilmoittautuminen: ilmoittautuminen 29.1.2018 mennessä tällä lomakkeella

Ohjelma:

9.30 Ilmoittautuminen + kahvi
10.00 Tervetuloa – päivän avaus ja infot
10.15-11.45 Kirsi Salonen: Ympäristön hyvinvointivaikutukset
11.45-12.00 Opetusvinkkejä ympäristö- ja kulttuuripsykologiasta
12.00-13.00 Lounas (sisältyy hintaan)
13.00-14.00 Mentalisti Jose Ahonen: Ihmisen manipuloinnin psykologiaa teoriassa ja käytännössä
14.00-14.30 Kahvi
14.30-16.00 Saija Kankaanpää: Kulttuuripsykologian näkökulmia mielenterveyteen
16.00-16.15 Ylimääräinen vuosikokous

 

 

 

 

 

 

PSOP ry onnittelee 60-vuotiasta Psykologiliittoa!

Psykologianopettajat PSOP ry onnittelee 60-vuotiasta Psykologiliittoa ja toivottaa menestyksekkäitä vuosia eteenpäinkin.

Psykologianopettajat kiittää mahtavasta yhteistyöstä, joka on alkanut jo edellisen puheenjohtaja Tuomo Tikkasen aikana ja jatkuu edelleen uuden puheenjohtaja Annarilla Ahtolan kanssa. Tuomo Tikkasen ehdotuksesta aloitettiin 20 vuotta sitten vuoropuhelu ylioppilastutkintolautakunnan ja psykologianopettajien välillä, mikä oli aikanaan aivan vallankumoksellista.

Psykologiliitto on ollut mukana ja avustamassa, kun perustettiin EFPTA, psykologianopettajien eurooppalainen kattojärjestö. Muun muassa säännöt tulivat Tuomo Tikkaselta ja Psykologiliitolta. Toivomme vähintään yhtä hyvää yhteistyötä jatkossakin, ja olemme psykologianopettajissa erittäin kiitollisia näistä hyvistä väleistämme!

Pia Räsänen
PSOP ry:n puheenjohtaja

juhlavuodenlogo_vaaka_nettiin