Edunvalvonta ja lausunnot

Yksi PSOP ry:n tärkeä tehtävä on psykologianopettajien edunvalvonta. Näihin asioihin kuuluvat mm. psykologianopettajan kelpoisuus, palkkaus ja yo-kirjoitusten palkkiosuositukset. Lisäksi pyrimme vahvastimaan psykologianopetuksen asemaa saamalla sitä pääsykoevaatimukseksi lääketieteen opintoihin.

Työtä tehdään yhdessä eri järjestöjen kanssa (OAJ, Aineopettajaliitto, muut aineopettajajärjestöt, Suomen Psykologiliitto, Suomen Psykologinen seura ja EFPTA). Jos sinulla on henkilökohtasia yhteyksiä esim. kansanedustajiin, ole yhteydessä hallituksen jäseniin. Yhdessä olemme vahvempia!

PSOP ry:n lausunnot

2017:

  • PSOP ry on lähettänyt 21.12.2017 OAJ:lle kannanoton koskien aineenopettajien opetusvelvollisuuksia. Kannanotto on luettavissa täältä. Lisäkommentti kannanottoon löytyy täältä.

2016:

2015:

2014: