På svenska

PSOP ry är en pedagogisk förening som grundades år 1971 för att bevaka och utveckla psykologiundervisningen på andra stadiet. Föreningen tar aktivt ställning till frågor i olika skolpolitiska sammanhang för att trygga undervisningen i ämnet. I syfte att utveckla undervisningen i ämnet samarbetar föreningen med olika universitet i landet. Föreningen samarbetar också med Finlands Psykologförbund.

PSOP ry är medlem i EFPTA, European Federation of Psychology Teacher´s Association, ett europeiskt samarbetsorgan som grundades år 2004. Vidare samarbetar föreningen med andra realämnes- och ämnesföreningar.

efptalogo942

De flesta av föreningens medlemmar är gymnasielärare men även yrkesskollärare är med i föreningen.

I föreningens styrelse sitter tio ordinarie medlemmar och tre suppleanter. En av styrelsens medlemmar ansvarar för specialfrågor som berör svenskspråkiga lärare.

Föreningen ordnar årligen fortbildning för lärare om olika teman och i samband med de så kallade höstdagarna hålls föreningens årsmöte. Vidare deltar föreningen aktivt i arbetet kring att utveckla frågorna i studentexamensprovet i psykologi och den samarbetar även med studentexamensnämndens medlemmar i utarbetandet av kriterier för bedömningen av studentexamenssvar. Föreningen utger årligen två medlemstidningar där strävan är att det också ska ingå material på svenska.