Vuoden 2020 psykologianopettaja

Psykologianopettajat PSOP ry on valinnut vuoden 2020 psykologianopettajaksi Raision lukion lehtori Minna Nummenmaan. Minna Nummenmaa toimii psykologian ja opinto-ohjauksen opettajana.

Nummenmaa on aikaansaava ja monipuolinen psykologian ja opetuksen osaaja, jonka aktiivisuus psykologian opettajien kentällä niin paikallisesti kuin koko Suomessa on auttanut monia opettajia kehittämään opetustaan. Hänen työpanos lukion 2021 alkavan opetussuunnitelman psykologian tekstien tuottamisessa osana Opetushallituksen työryhmää oli arvokas. Hän halusi tehdä uutta lukion opetussuunnitelmaa avoimuuden hengessä, mikä näkyi sekä opettajayhdistyksen Turun koulutuspäivien työpajoissa että epävirallisten kommenttien pyytämisessä prosessin aikana monilta eri opettajilta ja muilta tahoilta.

Minna Nummenmaa on toiminut myös aiemmin ansiokkaasti psykologian opettajien yhdistyksen hallituksessa jäsensihteerinä. Hänen aikanaan yhdistyksen jäsenistön palvelut kehittyivät tehokkaiksi ja selkeiksi. Hän kommunikoi näkemyksensä avoimesti ja napakasti. Hallituskausien jälkeenkin Minna Nummenmaa on antanut aikaansa ja osaamistaan esimerkiksi pisteytysohjeiden julkaisemisessa ja neuvonut pyyteettömästi.

Minna Nummenmaa on mukana tekemässä suosittua Studeon (aiemmin Tabletkoulun) psykologian oppimateriaalisarjaa ja ollut aktiivinen auttaja sen käyttäjille esimerkiksi Facebookin ryhmässä.

Lisäksi Minna Nummenmaa on ohjannut useita psykologian opetusharjoittelijoita ja näin jakanut omaa asiantuntijuuttaan tuleville opettajille.

Hänellä on ollut myös opiskelijana valiovastaaja muutama vuosi sitten. Valiovastaajalla tarkoitetaan ylioppilaskokelasta, joka on sijoittunut psykologian ainereaalissa koko Suomen parhaiden joukkoon.

14.11. yhdistyksen vuosikokouksen esityslista

Psykologianopettajat PSOP ry:n vuosikokous, etäkokous

Lauantai 14.11.2020 klo 14.30 – 15.30

ESITYSLISTA:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Jäsenyyden tarkastaminen läsnäolijoilta
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 6. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen
 7. Yhdistyksen tilikertomuksen esittäminen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen. Tilien hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 8. Yhdistyksen toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen
 9. Yhdistyksen talousarvion vahvistaminen ja toimihenkilöiden palkkioiden määrääminen
 10. Jäsenmaksun suuruus ja perimistapa
 11. Valitaan hallituksen erovuoroisten varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jäsenet ja varajäsenet

Hallituksessa jatkavat:
Jokinen-Luopa Teija
Kinnunen Tina
Mänttäri Laura
Oksanen Jukka (varajäsen, Psykologiliiton edustaja)
Peltomaa Harri (varajäsen)
Riekkinen Anne
Salonen Johanna
Vatjus-Suni Marja

Erovuorossa olevat/eroavat jäsenet:
Anttila Raija
Ginström Laura (opiskelijoiden edustaja)
Nyblin Susanna
Haranen Helena (varajäsen)

 1. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 2. Yhdistyksen kokousten ja tilaisuuksien ilmoittamistavasta päättäminen
 3. Vuosikokouksen päättäminen

Yhdistyksen toimintakertomus 2019-2020 sekä toimintasuunnitelma 2020-2021 löytyvät jäsenalueelta kohdasta Materiaalipankki => Yhdistystoimintaan liittyvää materiaalia.

OPH:n arviointikoulutus

Aineopettajien arviointiosaamisen vahvistaminen ja päättöarvioinnin kriteerien käyttöönotto 1.12.2020 – 19.5.2021 (AiOpe) OPH

OSAAMISPERUSTAISET TAVOITTEET KOULUTUKSEN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

Osallistuja

 • pystyy monipuolistamaan ja arvioimaan oman oppiaineen arviointikäytäntöjä ja – menetelmiä sekä työtapoja
 • pystyy tarkastelemaan opetuksen tavoitteiden näkökulmasta oppilaan oppimisen  ja osaamisen tavoitteita sekä arvioinnin kohdetta (päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7 , 8 ja 9)
 • tiedostaa nivelvaihearvioinnin merkityksen (vuosiluokat 6-7)
 • tulee tietoiseksi arvioinnin  ja päättöarvioinnin kriteerien merkityksestä nivelvaiheessa (perusopetus-lukio)
 • pystyy keskustelemaan ja jakamaan tietoa käsitellystä teemasta työyhteisössään, koulussaan tai kunnassa.
 • pystyy tuottamaan ja kehittämään oppimisen ja osaamisen arviointimateriaalia oppiaineeseen, eri vuosiluokille tai tukimateriaalia päättöarviointiin (lopputuotos)

KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA ILMOITTAUTUMINEN 20.11.2020 mennessä

Koulutus toteutetaan työpajoina verkon välityksellä (2,5 h / kerta, tauko 15 min) 1.12.2020-19.5.2021 välisenä aikana (12 x 2,5 h). Koulutuksen verkkosivut: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/Brahea-keskus/opetus-ja-kasvatusala/aiope

Opetushallituksen rahoittamana koulutus on osallistujille ilmainen. Osallistujat valitaan sitovan ilmoittautumisen pohjalta rahoittajan edellytysten mukaisesti. Sitova ilmoittautuminen Turun yliopiston Konsta-järjestelmään 20.11.2020 mennessä: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=9602

Lisätietoja: suunnittelija Sari Koski
Turun yliopiston Brahea-keskus
040 5495891 / sari.koski(at)utu.fi

Syyspäivien 14.11. ohjelma ja ilmoittautuminen

PSOP:n syyspäivät lauantai 14.11.2020

Paikka: Etäkoulutus
Hinta: kaikille 14€
Ilmoittautuminen tällä lomakkeella 4.11. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova.
Maksutiedot: Osallistumismaksu tulee maksaa suoraan Psykologianopettajat ry:n tilille FI2740550010133367. Viestikenttään oma nimi. Eräpäivä 4.11. Maksua ei ole mahdollista palauttaa mahdollisen peruutuksen sattuessa.

Osallistuminen: osallistumislinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen

Ohjelma

Sosiaalipsykologia tänään ja huomenna 

10.00-10.40 Esittely, sosiaalipsykologia Helsingin yliopistossa

 1. Ketä me olemme (professori Inga Jasinskaja-Lahti) 
 2. Mihin meiltä valmistuneet menevät töihin (yliopistonlehtori Mia Silfver-Kuhalampi) 
 3. Miten meille pääsee opiskelemaan (yliopistonlehtori Jukka Lipponen) 
 4. Millaista on opiskella meillä (maisteriopiskelija Henri Nevalainen) 

10.45-12.30 Tutkijoiden esitykset

 1. prof. Anna-Maija Pirttilä-Backman ”Käsitysten ja mielikuvien yhteisöllinen muodostuminen” 
 2. prof. Inga Jasinskaja-Lahti ”Kasvava yhteiskunnallinen monimuotoisuus ja ryhmien väliset suhteet” 
 3. yliopistonlehtori Jukka Lipponen ”Voiko uuteen esimieheen luottaa” 
 4. lehtori Kari Vesala ”Toimijuus ja yrittäjyys” 
 5. apulaisprof. Nelli Hankonen ”Motivaation ja motivoinnin sosiaalipsykologiaa” 
 6. yliopistonlehtori Mia Silfver-Kuhalampi ”Moraaliarvojen monimuotoisuus- esimerkkinä motivaatio ympäristönsuojeluun” 

12.30-13.00 Yhteistä keskustelua 

13:00-14:00 Psykologia ja sosiaalipsykologia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, Marjo Tavast, Studeon sosiaalipsykologian työpaja

14.05-14.20 Vuoden psykologianopettajan julkistaminen

14.30-15.30  Psykologianopettajat PSOP ry:n vuosikokous. Toivomme runsaasti jäseniä mukaan.

Tervetuloa mukaan!

Maksuton Tekijänoikeudet etäopetuksessa -webinaari 29.4.

Tekijänoikeudet etäopetuksessa -webinaari

Miten huomioida tekijänoikeudet etäopetuksessa? Mitä saan kopioida ja jakaa oppijoille etäopetuksessa? Voinko tehdä opetustilanteesta tallenteen tai jatkaa oppilaiden kanssa lukutuokioita videon välityksellä?

Kopiosto järjestää maksuttoman Tekijänoikeudet etäopetuksessa -webinaarin keskiviikkona 29.4.2020 klo 15:00-16:00. Verkkokoulutus on ensisijaisesti tarkoitettu opettajille. Koulutuksen pitää Kopioston kouluttaja ja lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela.

Ilmoittaudu koulutukseen 28.4.2020 mennessä alla olevan linkin kautta. Toimi nopeasti – paikkoja on rajoitetusti!

ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Tavataan virtuaalisesti koulutuksessa!
Kopiosto ry
Kirsi Salmela

Kevään 2020 pisteytysohjeet julkaistu

PSOP:n kevään 2020 pisteytysohjeet on julkaistu. Pisteytysohjeet löytyvät jäsenalueen kautta tai valikosta Ajankohtaista => YO-pisteytysohjeet. Pisteytysohjeiden lukemiseen tarvitset jäsenalueen salasanan.

Salasanaongelmissa ole yhteydessä jäsensihteeriin Anne Riekkiseen.

Teknisissä ongelmissa voit olla yhteydessä minna.nummenmaa(at)gmail.com

Jäsensivujen salasana vaihtunut

PSOP:n jäsensivujen salasana on vaihtunut. Salasana on lähetetty su 19.1. jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiin niille, joiden vuoden 2020 maksettu jäsenmaksu oli tuohon mennessä kirjautuneena rekisteriin.

Niille, jotka ovat maksaneet esim. edellisen viikon aikana, mutta joiden maksu ei vielä näkynyt rekisterissä, lähetetään vielä uudelleen salasanaviesti, kun maksutilanne on päivittynyt rekisteriin.

Mikäli et ole vielä maksanut jäsenmaksua, mutta tarvitset kiireellisesti salasanan, voit maksaa maksun ja laittaa kuvan maksetusta maksusta suoraan jäsensihteerille, jolloin saat salasanan nopeammin.

Kaikki yhteydenotot jäsensihteeriin: Anne Riekkinen, Anneriekki68(at)gmail.com

Vuoden 2019 psykologianopettaja

Psykologianopettajat PSOP ry on valinnut Vuoden psykologian opettajaksi Atte Tahvanaisen Tikkurilan lukiosta.

Päätöstä perusteltiin sillä, että Atte Tahvanainen on monessa psykologian opetukseen liittyvässä asiassa mukana. Hän on esimerkiksi psykologian oppikirjan tekijä. Lisäksi hän on ollut mukana kutsuttuna LOPS2021 työryhmässä laatimassa uutta psykologian opetussuunnitelmaa. Atte Tahvanainen on edustanut tyylikkäästi psykologiaa Ylen abitreeneissä useana vuotena. Hän on ollut mukana Psykologianopettajat PSOP-yhdistyksen pisteytystyöryhmässä useana vuotena, ja tuonut mukanaan yhdistyksen toimintaan muita psykologian opettajia Vantaalta.

Atte Tahvanainen palkittiin PSOP:n syyspäivien yhteydessä Helsingissä 22.11.2019.

75586148_10157522438467570_2440836167789182976_n